زنان در مشاغل «زنانه» هم امنیت شغلی ندارند

واقعیت این است که:‌

قوانین کاری مربوط به معلمان پیش دبستانی درایران، مشابه شرایط کاری و آموزشی در سایر مقاطع آموزش ابتدایی است. بسیاری از معلمان پیش‌دبستانی که اکثر قریب به اتفاق زن هستند، ازسال ۱۳۸۳ تا کنون با فراخوان عمومی در مدارس دولتی در سراسر کشور شروع به کار کرده اند و تاکنون به استخدام رسمی در نیامده اند. در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۱ مجلس هشتم٬ طرحی را تصویب کرد که طبق آن، مقرر شد وزارت آموزش و پرورش از طریق برگزاری آزمون استخدامی، وضعیت مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را طی مدت دو سال مشخص کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از پایان موعد مقرر، این زنان همچنان از حق امنیت شغلی خود محروم هستند. با وجود تحصنی شبانه‌روزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در شهریور ۱۳۹۳، هیچ نماینده رسمی نتوانست با وزیر آموزش و پرورش گفتگو کند.
وزیر آموزش و پرورش در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ از صدور مجوز کتبی استخدام ۵۰۰۰ نیروی انسانی در آموزش و پرورش خبر داده است. او در گردهمایی بزرگ فرهنگیان شهرستان رزن استان همدان گفته‌ است:‌ « مربیان پیش دبستانی که در سال های گذشته در آموزش و پرورش خدمت می کردند نیز در اولویت استخدام قرار دارند.»

ما فکر می‌کنیم:

آموزش و پرورش کودکان یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های جامعه برای تضمین رشد فرهنگی و بالندگی در هر کشوری است. در ایران نقش آموزش کودکان به‌طور سنتی بر عهده زنان گذاشته است و به همین دلیل هم اکثر قریب به اتفاق مربیان پیش‌دبستانی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. فارغ از نقد وارد به این سیاست تفکیک جنسیتی در مشاغل، به نظر می‌رسد دولت حتی در استخدام مربیان پیش‌دبستانی هم سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی‌هایی را اعمال می‌کند که موجب شده زنان حتی در مشاغلی که «زنانه» تعریف شده اند، امنیت شغلی نداشته باشند.

چه می‌کنیم؟

در این موج ایمیلی شرکت می‌کنیم و از وزیر آموزش و پروش می‌خواهیم به وعده خود مبنی بر اولویت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی که در سال‌های گذشته در آموزش و پرورش خدمت می‌کردند وفا کند و ضمانت شغلی بیش از ۳۰هزار مربی زن
پیش‌دبستانی را که همگی بین ۵ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند، تأمین کند.

برای شرکت در این موج، اینجا را کلیک کنید و متن زیر را در پورتال وزارت آموزش و پرورش ثبت کنید.

وزیر محترم آموزش و پرورش
بسیاری از معلمان پیش‌دبستانی که اکثر قریب به اتفاق زن هستند، ازسال ۱۳۸۳ تا کنون با فراخوان عمومی در مدارس دولتی در سراسر کشور شروع به کار کرده اند ولی تاکنون به استخدام رسمی در نیامده اند. در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۱ مجلس هشتم٬ طرحی را تصویب کرد که طبق آن مقرر شد وزارت آموزش و پرورش از طریق برگزاری آزمون استخدامی، وضعیت مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را طی مدت دو سال مشخص کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از پایان موعد مقرر، این زنان همچنان از حق امنیت شغلی خود محروم هستند.
از شما می‌خواهیم به وعده خود مبنی بر استخدام مربیان پیش‌دبستانی بدون قید شرط عمل کنید تا زنان نیز از امنیت شغلی که زنانه شده‌است، برخوردار باشند!
با احترام

مرا از موج‌های بعدی خبردار کنید

ما متعد می‌شویم که شما هرگز از طرف ما اسپم دریافت نمی‌کنید و پست الکترونیک شما نزد ما امن می‌ماند.

ما را دنبال کنید!

  • پیشنهادی برای یک موج بدهید